Vår menighet


Velkommen til Hillevåg menighet!
Stedet hvor mennesker møtes, hvor det finnes rom for tro og fellesskap.
Hillevåg menighet vil være en tjenende og misjonerende menighet som bidrar til å skape mer himmel på jord her i vårt lokalmiljø.