Alle rettigheter 2019 Hillevåg menighet

Vår menighet


Velkommen til Hillevåg menighet!
Stedet hvor mennesker møtes, hvor det finnes rom for tro og fellesskap.
Hillevåg menighet vil være en tjenende og misjonerende menighet som bidrar til å skape mer himmel på jord her i vårt lokalmiljø.