Barn


Her finner du informasjon om aktiviteter for barn og familier.

Klubben for 2.-4. klasse

Hver partallsuke tirsdag klokka 12.30-14.30 !!! Vi følger skoleruten og neste samling er etter at skolen har startet opp i august! ...

Les mer

Babysang, i Bekkefaret kirke

Les mer

Trosopplæring (0-12 år)


En del av tilbudet til barn og unge er den systematiske trosopplæringen. Vi inviterer årlige aktiviteter/tiltak  tilpasset den enkelte aldergruppe, fra 0 til 18 år!