Kontaktinformasjon


Hillevåg kirke

Besøksadresse: Veumeveien 55, 4016 Stavanger se kart
Postadresse: Postboks 201, 4001 Stavanger
Telefon: 51 90 53 50

Epost: hillevag.menighet.stavanger@kirken.no

Daglig leder

Lill Inger Furfjord

51 90 53 52

+4797 09 88 24

Send e-post

Sogneprest

Ellen Nordtun

51 90 53 53

90 68 62 87

Send e-post

Diakon

Eldbjørg Kordal

51 90 53 55

48 99 05 70

Send e-post

Menighetspedagog

Solveig Høyland

51 84 04 00

99 64 32 24

Send e-post

Kirketjener /vaktmester

Leif Audun Stapnes

51 90 59 60

+47 97 53 97 40

Send e-post

Organist

Tore Bols

51 90 53 56

92 25 13 71

Send e-post

Trosopplæring (vikar)

Kristine Kalleberg Eikrem

90 75 28 90

90 75 28 90

Send e-post

Ungdomsarbeider

Malin Berge Kyllingstad

51 90 53 54

40 49 52 61

Send e-post