Kontaktinformasjon


Hillevåg kirke

Besøksadresse: Veumeveien 55, 4016 Stavanger se kart
Postadresse: Postboks 201, 4001 Stavanger
Telefon: 51 90 53 50

Epost: hillevag.menighet.stavanger@kirken.no

Daglig leder

Solveig Myklatun

51 90 53 52

90 02 74 26

Send e-post

Daglig leder (vikar)

Eli Thorset Våge

51 90 53 52

99 46 11 51

Send e-post

Sogneprest

Ellen Nordtun

51 90 53 53

90 68 62 87

Send e-post

Diakon

Diakon Diakon

51 90 53 55

Menighetspedagog

Solveig Høyland

51 84 04 00

99 64 32 24

Send e-post

Kirketjener /vaktmester

Leif Audun Stapnes

51 90 59 60

Send e-post

Organist

Tore Bols

51 90 53 56

92 25 13 71

Send e-post

Ungdomsarbeider

Malin Berge Kyllingstad

51 90 53 54

40 49 52 61

Send e-post