Alle rettigheter 2019 Hillevåg menighet

Ungdom


Her finner du informasjon om aktiviteter for ungdom.

Trosopplæring (13-18 år)


En del av tilbudet til barn og unge er den systematiske trosopplæringen. Vi inviterer til årlige aktiviteter/tiltak  tilpasset den enkelte aldergruppe, fra 0 til 18 år!