Kontaktinformasjon


Hillevåg kirke

Telefon: 51 84 04 00
Epost: hillevag.menighet.stavanger@kirken.no

Besøksadresse: Veumeveien 55, 4016 Stavanger se kart
Postadresse: Postboks 201, 4001 Stavanger

Daglig leder

Solveig Myklatun

51 84 04 00

90 02 74 26

Send e-post

Sokneprest (permisjon)

Ellen Nordtun

51 84 04 00

90 68 62 87

Send e-post

Sokneprest (vikar)

Live Lunde Gjedrem

51 84 04 00

95 46 27 64

Send e-post

Bu-arbeider

Sondre Søndervik

51 84 04 00

93 85 22 75

Send e-post

Diakonmedarbeider

Eldbjørg Kordal

51 84 04 00

48 99 05 70

Send e-post

Menighetsarbeider

Juliane Klaubert-Kutzer

51 84 04 00

41 22 62 17

Send e-post

Organist

Tore Bols

51 84 04 00

92 25 13 71

Send e-post

Vaktmester

Astrid Helen Pedersen

51 84 04 00

46 43 21 30

Send e-post