Velkommen til gudstjeneste søndag 31. mai


Jesus viser seg for disiplene....

 

Velkommen til gudstjeneste 1. pinsedag.

Pinsedeag, som Jesus igjen viste seg for displene.

Dagens prekentekst finner du i Joh. 20, 19.23:

19 Det var om kvelden samme dag, den første dagen i uken. Av frykt for jødene hadde disiplene stengt dørene der de var samlet. Da kom Jesus; han sto midt iblant dem og sa: «Fred være med dere!» 20 Og da han hadde sagt det, viste han dem sine hender og sin side. Disiplene ble glade da de så Herren. 21 Igjen sa Jesus til dem: «Fred være med dere! Som Far har sendt meg, sender jeg dere.» 22 Så åndet han på dem og sa: «Ta imot Den hellige ånd. 23 Dersom dere tilgir noen syndene deres, da er de tilgitt. Dersom dere fastholder syndene for noen, er de fastholdt.»

 

Vi gleder oss til å kunne samles (på anbefalt avstand) og feire pinse sammen!
 

Smittevernregler for gudstjenester og kirkelige handliger

Gjenåpning av kirker og gjennomføring av gudstjenester og kirkelige handlinger kan skje under følgende forutsetninger når det gjelder antall deltakere:

 • Det vil være plass til inntil 50 mennesker på gudstjenestene. 
 • Minimum 1 meter mellom hver person (gjelder ikke personer i samme husstand)
 • Seremonirommets størrelse overstyrer maksimalt antall slik at minimum avstand kan ivaretas
 • Der kommunen av smittevernhensyn har strengere bestemmelser om samlinger og antall, overstyrer disse foregående punkter

Smittevernet ved gudstjenester og kirkelige handlinger bygger på fire hovedprinsipper:

 • Syke personer skal ikke delta eller være til stede
 • Gode rutiner for håndhygiene og renhold
 • God avstand og minst mulig kontakt mellom personer
 • Minst mulig felles bruk og berøring av inventar og utstyr

Ellers er det noen bestemmelser det er viktig å kjenne til før man kommer på gudstjenesten     

 • Alle som kommer på gudstjeneste i kirken må registrere navn og telefonnummer. Dersom det viser seg i etterkant at en person har fått påvist smitte, er det mulighet til å varsle alle tilstedeværende. Listene vil bli oppbevart på et trygt sted og makulert etter ti dager.
 • Døren til kirken åpnes kl 10.30 og vi anbefaler folk å være ute i god tid slik at man rekker å registrere alle før gudstjenesten starter kl 11.00.
 • Menighetssalen vil være stengt under gudstjenestene for å minimere behov for overflatevask etter gudstjenesten.
 • Det er ikke søndagsskole under gudstjenestene.
 • Det er ikke kirkekaffe etter gudstjenestene. 
 • Vi vil ha andre rutiner for nattverd. Dette blir det opplyst om i gudstjenesten. 
 • Vi bruker projektor under gudstjenesten og salmebøker vil ikke være tilgjengelige. 

https://gausel-menighet.no/Portals/5/Bilder/smittevernsplakat_bokmal.JPG

Regjeringen vurderer offentlige arrangementer for opptil 200 personer fra 15. juni.

Vi oppfordrer alle til fortsatt å være med og forebygge smitte ved å følge de anbefalinger som FHI og regjeringen gir.

 


Daglig leder
Solveig Myklatun
51 90 53 52
90 02 74 26
Send e-post


Sogneprest
Ellen Nordtun
51 90 53 53
90 68 62 87
Send e-post

Tilbake