Velkommen til gudstjeneste søndag 29. november


 

Velkommen til gudstjeneste i Hillevåg kirke på 1. søndag i advent, 29. november kl. 11.00.

Prekentekst: Luk 4,16-22a

Prest er Ellen Nordtun og Lena Wegemo er organist.

Takkoffer.

 

Smittevernregler for gudstjenester og kirkelige handliger

 • Det vil være plass til inntil 50 mennesker på gudstjenestene. 
 • Minimum 1 meter mellom hver person (gjelder ikke personer i samme husstand)

Smittevernet ved gudstjenester og kirkelige handlinger bygger på fire hovedprinsipper:

 • Syke personer skal ikke delta eller være til stede
 • Gode rutiner for håndhygiene og renhold
 • God avstand og minst mulig kontakt mellom personer
 • Minst mulig felles bruk og berøring av inventar og utstyr

Ellers er det noen bestemmelser det er viktig å kjenne til før man kommer på gudstjenesten     

 • Alle som kommer på gudstjeneste i kirken må registrere navn og telefonnummer. Dersom det viser seg i etterkant at en person har fått påvist smitte, er det mulighet til å varsle alle tilstedeværende. Listene vil bli oppbevart på et trygt sted og makulert etter 14 dager.
 • Døren til kirken åpnes kl 10.30 og vi anbefaler folk å være ute i god tid slik at man rekker å registrere alle før gudstjenesten starter kl 11.00.
 • Det er ikke søndagsskole under gudstjenestene.
 • Det er ikke nattverd eller kirkekaffe.  
 • Vi bruker projektor under gudstjenesten og salmebøker vil ikke være tilgjengelige. 

https://gausel-menighet.no/Portals/5/Bilder/smittevernsplakat_bokmal.JPG

 


Sogneprest
Ellen Nordtun
51 90 53 53
90 68 62 87
Send e-post

Tilbake