Velkommen til gudstjeneste søndag 3. januar kl. 11.00.


På grunn av de siste smittevernforskriftene gjeldende fra 31.12.2020 kan det desverre ikke være flere enn 20 personer tilstede på gudstjenesten.

 

Velkommen til gudstjeneste i Hillevåg kirke 3. januar kl. 11.00.

Prekentekst: Luk 2, 40-52

Prest er Ellen Nordtun og Tore Bols er organist. Henrik Nordtun Gjertsen spiller fiolin.

Takkoffer til menighetens misjonsprosjekt i Carisle i England. VIPPS 134626

 

Smittevernregler for gudstjenester og kirkelige handliger

 • Det vil være plass til inntil 20 mennesker på gudstjenestene.
 • Minimum 2 meter mellom hver familie/kohort

Smittevernet ved gudstjenester og kirkelige handlinger bygger på fire hovedprinsipper:

 • Syke personer skal ikke delta eller være til stede
 • Gode rutiner for håndhygiene og renhold
 • God avstand og minst mulig kontakt mellom personer
 • Minst mulig felles bruk og berøring av inventar og utstyr

Ellers er det noen bestemmelser det er viktig å kjenne til før man kommer på gudstjenesten     

 • Alle som kommer på gudstjeneste i kirken må registrere navn og telefonnummer. Dersom det viser seg i etterkant at en person har fått påvist smitte, er det mulighet til å varsle alle tilstedeværende. Listene vil bli oppbevart på et trygt sted og makulert etter 14 dager.
 • Døren til kirken åpnes kl 10.30 og vi anbefaler folk å være ute i god tid slik at man rekker å registrere alle før gudstjenesten starter kl 11.00.
 • Det er ikke søndagsskole under gudstjenestene.
 • Det er ikke nattverd eller kirkekaffe.  
 • Vi bruker projektor under gudstjenesten og salmebøker vil ikke være tilgjengelige. 

Velkommen til kirken!

 

Plakater og registreringsliste


Sogneprest
Ellen Nordtun
51 90 53 53
90 68 62 87
Send e-post

Tilbake