Hilsen fra Menighetsrådet


På søndag, 21. juni, kan vi trø til!

 

Hei!

16.06.20

Nå kan vi virkelig trø til på søndag. Vi har lov å ha 200 tilstede. To dåp og avslutning for daglig leder Solveig Myklatun. Håper så mange som mulig kan komme og ta del i denne gudstjenesten. Vi er blitt lovet kirkekaffe med noko attåt, kake, også.

Det blir anledning til å si noen avskjedsord til Solveig ved denne anledning.

Ønsker alle velkommen.

Prosessen med ny daglig leder går sin gang. Vi har hatt intervjuer med fire kandidater og håper vi kan være i mål med en ansettelse i slutten av uka, spennende.

Ønsker alle en god uke med ord fra kirkevandringen rundt kirka nok en gang.

 

Han svikter deg ikke

og forlater deg ikke.

Vær ikke redd

og mist ikke motet!

5. Mos 31,8

 

Mvh

Lars-Ingvald Klovning

På vegne av menighetsrådet

-------------------------------

Hei

10. juni 2020

Dette blir en spennende uke. Kandidater til ny daglig leder i menigheten skal intervjues på fredag. Det blir spennende å treffe dem og å høre hvilke tanker de har om jobb som daglig leder i menigheten vår.

Siste menighetsrådsmøte blir torsdag denne uken. Det blir fysisk møte i kirken. Skal bli kjekt å se alle igjen. Etter møtet blir det sommeravslutning sammen med staben. Kjekt at vi fikk dette til i kirken.

Følg med på både menighetens facebook side og hjemmeside. Det er stadig noen som legger ut forskjellige ting der. Bra jobba.

Minner om søndag 21. juni. Dette blir avskjedsgudstjenesten til Solveig, daglig leder. Det blir også dåp denne søndagen. Håper restriksjonene kan gi tilgang til mer enn de 50 personene vi har i dag, time will show.

Hilser dere igjen med et bibelvers fra kirkevandringen rundt kirken, ta en tur da vel!

 

Legg din vei i Herrens hånd!

Stol på ham, så griper han inn.

Salme 37,5

 

Mvh

Lars-Ingvald Klovning

På vegne av menighetsrådet

----------

Herlig med sol og sommer i Pinsehelgen.

Gudstjeneste både i Hillevåg kirke og på nettet denne helgen også. Nå begynner vi å få taket på gudstjeneste i kirken igjen. Det er bare å møte opp til søndag og ta del i gudstjenesten, velkommen.

 

Søknadsfristen til ny daglig leder i Hillevåg menighet gikk ut 31. mai. Det blir spennende å følge videre prosess og intervjurunden som forhåpentligvis kommer i gang i neste uke. Godt at prosessen er kommet så raskt i gang. Vi får da forhåpentligvis en kontinuitet i vervet når Solveig slutter. Avskjedsgudstjeneste for Solveig blir søndag 21. juni.

Menighetsrådet har siste menighetsrådsmøte torsdag 11. juni. Vi avslutter møtet med samling i kirken sammen med staben. Fint å knytte gode bånd mellom stab og menighetsråd.

Ønsker alle en god uke og hilser med et av bibelversene fra trosvandringen rundt kirken:

Legg din vei i Herrens hånd!

Stol på ham, så griper han inn.

Salme 37,5

 

Mvh

Lars-Ingvald Klovning

På vegne av menighetsrådet

---------------------------------------

Hei alle sammen!

 

Da var vi i gang igjen. Vi fikk feire gudstjeneste sammen søndag. Igjen en takk til staben som hev seg rundt og fikk også dette til. Takk også til de andre frivillige som var med å skape denne gudstjenesten. I tillegg til virkelig gudstjeneste, så var det også digital gudstjeneste denne søndagen. Bra jobba.

Og ikke nok med det. Det blir gudstjeneste i Hillevåg kirke også til søndag.

Da får vi feire pinse. Som jeg sa i kirken søndag, ALT BLIR BRA!

 

Hilser alle med et ord fra Mosebøkene som er et av bibelversene utstilt i vinduene i kirken (oppfordrer alle til å ta en tur rundt kirken):

Han svikter deg ikke

Og forlater deg ikke.

Vær ikke redd og mist

Ikke motet!

5. Mos. 31,8

 

Vel møtt i kirken til søndag.

 

Med vennlig hilsen

Lars-Ingvald Klovning

På vegne av menighetsrådet

--------------------------------------

Hei og vel overstått 17. mai-feiring!

 

Det gikk jo an å feire nasjonaldagen slik også. For vår del ble det en høytidelig stund kl 13 med avsynging av nasjonalsangen. Det ble en annerledes dag, men igjen, folk er kreative. Båtkortesjer, bilkortesjer, korpsmusikk med 1m avstand og improvisoriske lokale barnetog. Alt blir bra, er det ikke det de sier.

Også menighetslivet begynner å komme tilbake, om ikke for fullt enda. Honnør til staben som fikk i gang nettbasert 17. mai gudstjeneste. Bra jobba. Ellers er søndag 24. mai  blinket ut som første gudstjeneste i Hillevåg kirke. Det gleder vi oss til. Det som kan bli et skår i gleden er at vi kanskje må stoppe noen i kirkedøra på grunn av restriksjonene om 50 personer tilstede. Håper alle kan godta dette og at flest mulig tørr å komme til kirken. All sikkerhet i forbindelse med smitte skal imidlertid være godt ivaretatt. Velkommen til gudstjeneste.

 

Ønsker dere alle en god Kristi himmelfarts dag og langhelg.

 

Mvh

Lars-Ingvald Klovning

På vegne av menighetsrådet

---------------------------------

Hei igjen.

 

Fortsetter praksisen med en hilsen fra oss i menighetsrådet.

Vi hadde torsdag menighetsrådsmøte på nettet. Dette fungerte utmerket og det var kjekt at vi kunne «samles» alle igjen.

Saker som var oppe var blant annet:

  • godkjenning av regnskap
  • godkjenning av utlysningstekst til ny daglig leder. Vi håper alle at prosessen med en ny daglig leder kan gå fort.

Det var som en av rådsmedlemmene sa: «Det blir ikke lett å hoppe etter Wirkola».

Vi gleder oss til vi kan få en avklaring på saken.

Ellers merkes koronapandemien også på økonomien i menigheten vår. Minner om at det går an via nettsiden vår å bidra med gaver og takkeoffer selv om vi ikke er fysisk til stede ved gudstjenestene. Det er viktig arbeid og stillinger som det trengs penger til. Viser til brev til dere alle som blir lagt til etter teksten her i dag.

 

Ellers synes jeg det var fint å kunne være med å feire 75-års jubileum for frigjøringsdagen, 8. mai. Det er akkurat som vi fikk ta del i en viktig hendelse og påminnelse om at det ikke er alt en kan ta for gitt.

Syntes det var sterk å se et av tidsvitnene fra Fister som fortalte om frigjøringsdagen på NRK. Utrolig å se hvor sterke inntrykk som sitter igjen til og med 75 år senere.

Når tårene renner når han skildret hvordan de heiste flagget og sang nasjonalsangen, så vitner dette om sterke følelser.

Overlevelsestrangen hos oss mennesker er sterk. Det ser vi ikke minst nå i disse dager også. Det er mange finurlige løsninger og et livsmot som rører.

Det å ha den ekstra tryggheten i Gud gir også styrke. Jeg synes bibelordet som prost Tor Magne Nesvik, i andakten i Aftenbladet fredag, brukte, sier noe om dette. Det var hentet fra Jesaja 40, 20: Han gir den trette kraft, og den som ikke har krefter, gir han stor styrke.

Ha en fin uke.

 

Mvh

Lars-Ingvald Klovning

På vegne av menighetsrådet.

 

 

Pinsegave og givertjeneste

Kjære alle sammen!

Som dere alle vet, rammer korona-viruset oss ikke bare helsemessig, men også økonomisk. Vi – fire ledere i Hillevåg sokn – skriver til alle dere som er glad i menigheten vår. Vi vil legge inn over dere at vi nå må løfte sammen for å klare oss over kneika som ligger foran oss.

I 2019 gikk Hillevåg sokn dessverre med 119.000 kroner i underskudd. Det er mange år siden forrige underskudd og menighetsrådet har satt i verk tiltak for å styrke økonomien gjennom 2020. Men korona-viruset rammer hardt både på arbeid med tiltakene, treffpunktene i kirken, gudstjenester, offer og gaver. Hvordan vi får gjennomført store samlinger i høst er også foreløpig høyst usikkert.

 

Hvordan kan menighetens tilbud bli svekket hvis inntektene blir borte?

Hillevåg sokn har arbeidsgiveransvar for 100% av ungdomsarbeiderstillingen og ca 25% av menighetspedagogstillingen.

Hvert år søker vi kommunen om driftstilskudd til barne- og ungdomsarbeidet og tilskudd til administrativ stilling i tilknytning til det samme arbeidet.

Her har kommunen varslet at det vil komme innstramninger. Det kan i verste fall bety bortfall av inntekter opp mot 70.000,-,-

Da må vi finne andre inntektskilder.

Lykkes vi ikke med dette, står vi i fare for å miste kontinuitet i trosopplæringsarbeid, klubb- og ungdomsarbeid.

Under normale omstendigheter drives blant annet trosopplæringstiltak, klubber for barn og unge, ledertrening og lederkurs, og brobygging for konfirmantene slik at de finner sin plass i arbeidet og menigheten. Det er veldig viktig at vi fortsatt kan drive dette viktige og fremtidsrettede arbeidet.

 

Så derfor – hvordan skal vi klare å skaffe resten selv?

 

Gi en real pinsegave!

I fjor kom det inn, i den perioden vi er i nå, 57.000 kroner i takkoffer til menighetsarbeidet. Og nå som mange gudstjenester er avlyst er dette offeret gått ned til 27.000,- i år.

 

Vi vil på det sterkeste oppfordre deg til å gi en real pinsegave til Hillevåg sokn. Vi anbefaler også varmt gaver til menighetens misjonsprosjekt i Carlisle.

Det enkelt er å benytte Vipps nr 134 626.

Eller du kan sette inn penger på menighetens konto 3230 211 2893. Det er fint om du skriver en liten melding om hva gaven din skal gå til.

 

Takk for det du gir!

 

Givertjeneste

Vi er klar over at det kan virke provoserende for noen at vi ber om penger til menigheten i en tid da mange blir oppsagt eller permittert på grunn av koronakrisen. Men det er vårt ansvar å sørge for at menigheten har en trygg økonomi. Bare da kan våre ansatte fortsette å gjøre et viktig arbeid for barn og unge i Hillevåg sokn, en innsats vi vet at dere setter pris på.

Givertjenesten til menigheten var i 2019 på 147.155,- Og i tillegg til dette ble det gitt gaver på 32.131,-  Mye av dette kan brukes på lønn. Spørsmålet nå er hvordan kan vi øke dette beløpet.

Mange av dere er allerede trofaste givere til Hillevåg menighets arbeid. Noen har tegnet seg til å gi faste beløp øremerket menighetsarbeidet, som betyr lønn til de nevnte stillingsbrøkene. Andre har tegnet seg til å støtte barne- og ungdomsarbeidet generelt.

Er det mulig for deg å øke ditt faste beløp? Eller vil du bli fast giver i 2020?

Ta kontakt med Solveig på epost sm877@kirken.no så hjelper hun deg videre.

 

Lars-Ingvald Klovning                                                   Anna Koltveit

Leder i menighetsrådet                                                 Nestleder i menighetsrådet

 

Solveig Myklatun                                                           Ellen Nordtun

Daglig leder                                                                   Sokneprest