Kjære alle i Hillevåg


Hvordan være kirke sammen...

 

Kjære alle som bor i Hillevåg!

Kirken slutter ikke å være kirke selv om vi ikke kan møtes til gudstjeneste i kirkerommet eller til andre arrangementer.

Vi ønsker å være kirke sammen med dere. Hva tenker dere? Hvordan kan vi være kirke sammen i disse tider?

Vi kan ikke møtes fysisk, men kan vi møtes digitalt eller på telefonen.

 

På hjemmesiden vår, www.hillevagkirke.no , og på facebook tenker vi å dele dagens ord, andakter, informasjon om digitale løsninger, konkurranser mm. Følg oss gjerne!

Men skal vi være sammen, er vi avhengig av samspill.

  • Kan vi dele tanker, tvil og tro med hverandre?
  • Har du en favorittsalme /-sang du kunne tenke deg å dele med oss alle?

Kanskje til og med fortelle oss hvorfor denne betyr noe for deg?

  • Kanskje vi kan få til en lyrikkstafett?

Har du lyst til å sende oss ditt favorittdikt slik at det kan deles med alle?

  • Kunne du tenke deg å dele en andakt?

 

Hva kan vi som kirke gjøre for deg? Hva trenger du nå?

Vi kan ikke love at vi klarer å fylle alle behov, men sammen tror vi vi kan få til mye.

 

Trenger du å snakke med noen? Vil du at vi skal ringe for en prat?

Gi oss tilbakemelding med navn og nummer.

 

Med ønske om fred og alt godt,

 

Vennlig hilsen

Hillevåg menighet

v/ Ellen Nordtun og Solveig Myklatun

 

Kontaktinformasjon nedenfor:

Leder i menighetsrådet:

  • Lars – Ingvald Klovning

Mobil: 909 85 975

Epost: lars.ingvald.klovning@lyse.net

Sokneprest:

  • Ellen Nordtun

Mobil: 906 86 287

Epost: en625@kirken.no

Daglig leder:

  • Solveig Myklatun

Mobil: 900 27 426

Epost: sm877@kirken.no

Diakon:

           * Eldbjørg Kordal

            Mobil: 489 90 570

            Epost: ek866@kirken.no

Organist:

  • Tore Bols

Mobil: 922 51 371

Epost: tb456@kirken.no

Ungdomsarbeider:

  • Malin Berge Kyllingstad

Mobil: 404 95 261

Epost: mk842@kirken.no

Menighetspedagog:

  • Solveig Høyland

Mobil: 996 43 224

Epost: sh625@kirken.no

 

 

 

 

Tilbake