Lyst å være med som frivillig?


Vi ønsker å ha med enda flere som frivillige medarbeidere!

Å være frivillig medarbeider

Hillevåg menighet er helt av avhengig av frivillighet, og vi har utrolig mange frivillige, noe vi er veldig takknemlig for.

Vi ser vi likevel at vi mangler mange frivillige.

Vi håper mange nye vil være med og oppleve gleden av frivillighet, og gleden av å bety en forskjell, for det er det ingen tvil om at du betyr en forskjell som frivillig. Vi vil gjerne ha deg med på laget og oppmuntrer deg til å være frimodig og ta kontakt om du tror det kan være noe for deg!


Gudstjenesten:

Projektoransvarlig

Vi har all tekst til sanger og liturgi på veggen. Projektoransvarlig legger inn dagens program ut fra ferdig kjøreplan og styrer rekkefølgen på sanger og annen tekst underveis i gudstjenesten.

Tekstleser/klokker

Leser dagens lesetekster og bønner.

Nattverdsmedhjelper

Bistår presten ved utdeling av nattverd. For mer info, kontakt sokneprest Live Lunde Gjedrem.

Forsangere

Det er ønskelig med forsangerteam som sammen med organisten leder menighetens sang i gudstjenesten. For mer info, kontakt organist Tore Bols.

Kirkekaffe

Kirkekaffe er en viktig del av det fellesskapsbyggende arbeidet vårt. 
De som har ansvar for kirkekaffe har med seg hver sin kake, eller annen mat til kaffe, koker kaffe og setter i stand kirkekaffe. For mer info, kontakt sokneprest Live Lunde Gjedrem.

Dåpsvert

Bistår presten og dåpsfamilien under dåpshandlingen og gudstjenesten. For mer info, kontakt sokneprest Live Lunde Gjedrem.

 

Hillevågsmiddag:

Vi inviterer til Hillevågsmiddag 1 gang pr. måned.

Vi trenger frivillige til det praktiske med å dekke bord og ordne i stand, lage middag, være med å vaske opp og rydde i etterkant. For mer info, kontakt diakonmedarbeider Eldbjørg Kordal.

 

Språkkafè

Vårt nye kulturelle fellesskap ønsker flere som kan være med og bidra med praktiske oppgaver som å handle inn, lage mat og rydde i etterkant. I tillegg ønsker vi og at flere er med slik at alle som ønsker å trene på og snakke norsk får muligheten til det. For mer info, kontakt diakonimedarbeider Eldbjørg Kordal.

 

Menighetsblad

Det er ønskelig med en person som er flink med layout og data og som kan «sette» bladene klar for trykking. For mer info, ta kontakt med daglig leder Solveig Myklatun

 

Daglig leder
Solveig Myklatun
51 84 04 00
90 02 74 26
Send e-post

Tilbake
Del