Velkommen til gudstjenester i vinterferien!


 

 

 

Velkommen til fellesgudstjenester i vinterferien!

Søndag 23. februar kl. 11.00: Fellesgudstjeneste i Hinna kirke. 

Søndag 1. mars kl. 11.00: Fellesgudstjeneste i Hillevåg kirke. Prest: Håvard Eidhammer. Organist: Gro Åsvoll. Vi skal feire nattverd sammen.Takkoffer til menighetens arbeid.

Det blir kirkekaffe etter gudstjenesten.

 

Kontakt:


Sogneprest
Ellen Nordtun
51 90 53 53
90 68 62 87
Send e-post

 

Tilbake