Velkommen til alle 6-åringer!


Hei, du som skal begynne i første klasse til høsten! 

I Hillevåg kirke deler vi ut bok til 6-åringer, og det er din tur til å bli invitert!

Vi håper du har lyst til å komme torsdag 30. mai kl 16.30-18.30 på en samling i kirken med de andre 6-åringene. På søndag 02. juni er det gudstjeneste, hvor du skal få boken din!

Litt mer info:

-Du må ha med en voksen på samlingen (forelder/foresatt/besteforelder/fadder).

-På samlingen på torsdagen skal vi høre og leke noen fortellinger fra Bibelen, synge sammen og du skal få lage en ting som du får med hjem. Det blir og servering av pizza til alle.

- Gudstjenesten er søndag 02. juni kl 11.00

Søsken, foreldre, besteforeldre og faddere er spesielt invitert til denne, og vi håper dere blir med og spiser kake etterpå!

 

Påmelding innen 28.mai via QR-kode

(du kan klikke på koden)

 

 

eller via e-post til jk557@kirken.no

Husk å skrive om det er allergier eller andre spesielle behov - vi ønsker å kunne tilrettelegge.

Kjenner dere noen som ikke har fått brevet, men som har lyst til å være med, er det bare å fortelle dem at de også kan melde seg på innen fristen! (gi dem gjerne kopi/bilde av brevet du har fått).

(Dette brevet sendes til alle barn født i 2017 som er bosatt i Hillevåg menighet, og som har trosopplæringsabonnement for Den norske kirke)

Velkommen!!!

 

Med vennlig hilsen

Juliane K. Kutzer, Kristine K. Eikrem og Anne-Sofie G. Dybdahl

 


Menighetspedagog
Juliane Klaubert-Kutzer
51 84 04 00
41 22 62 17
Send e-post

 

Tilbake
Del