Bispehagen Samtalesenter


Bispehagen samtalesenter er et diakonalt tiltak for psykisk helsehjelp og livsmestring. Bispehagen er etablert i Bispeboligen i Stavanger. 

Bispehagen skal være et senter for samtaler og terapi for mennesker i møte med deres eksistensielle utfordringer og angstrelaterte kriser. Et sted som gir rom for tro, håp og mening. Samtidig skal det være et sted for aktivitet, nyorientering og opplevelser.

 

 

 

 

 

Tilbake
Del