Bispehagen Samtalesenter


Dagskurs for mennesker som arbeider med mennesker! I møte med sårbare sinn - Om å ta det eksistensielle på alvor i møte med andre. 

 

Tilbake
Del