Mer himmel på jord


Der Ordet forkynnes og lysene tennes!

På min vandring i kirkerommet er jeg kommet til prekestolen og elementer til prosesjonen. 

Kledet som henger ned fra prekestolen heter antependium. Det ble vanlig til bruk i kirkene på 400-tallet og var opprinnelig et kunstbroderi som kunne henge ned på 3 eller 4 sider av prekestol, lesepult eller alter. Fra 1100-1200-tallet henger kledet bare i fronten og markeres med liturgiske farger i løpet av kirkeåret. Messehagelen følger gjerne også de samme farger.  November er den siste måned i kirkeåret og vi er fortsatt inne i veksttiden, derfor grønt.                     1. søndag i advent markeres adventtiden, derfor fiolett.

I konfirmasjonstiden lærte vi at de to lysene på alteret og i prosesjonen symboliserer to sider ved forkynnelsen: Loven og evangeliet. Vi lærte videre at dette skulle gi oss troen som gave og ikke noe vi skulle gjøre oss fortjent til eller betale for i form av gjerninger eller almisser (penger).

Prosesjonskorset i Hillevåg kirke er laget av Per Odd Aarrestad. Ringen er evighetssymbolet.  Det løfter opp den evige sannhet om den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus. 

Det overordnede mål for forkynnelsen er: «Mer himmel på jord!», et mål vi ser fram til her hjemme og i andre land.

Hugne Johan Sjo

Tilbake
Del