Vi er midt i visitasuken


Biskop Anne Lise Ådnøy holder visitas i Hillevåg menighet 27. september - 02. oktober. 

Merk deg programmet, datoene og tidspunktene allerede nå.

Det er med stor glede vi tar imot biskopen nå i september. Formålet med bispevisitasen er å støtte, inspirere og veilede menigheter og ansatte, og gjøre kirkens nærvær synlig i kommunedelen. Visitasdagene gir menigheten, sammen med prost og biskop mulighet til å reflektere over hvordan vi ønsker at kirken skal framstå og hvordan vi som menighet kan bidra til det. En Bispevisitas består av mange ulike arrangementer og tett program. Det vil bli et innholdsrikt program, men også med tid til å ha de gode samtalene.

Vanligvis blir biskopen i løpet av en uke kjent med folk og sted. I visitasen retter biskopen fokus på kirken, arbeidet, ansatte, frivillige og menighetsråd, samt treffer representanter fra skole og organisasjoner i området. Programmet speiler ønsket om å vise fram en mangfoldig menighet.

Første visitasdag er tirsdag 27. september og hele visitasen avsluttes med visitasgudstjeneste søndag 02. oktober.

 

Program:

Tirsdag 27. september:

 • 12.00 Tirsdagstreff med biskopen. Alle er velkomne!
 • 13.00 Biskopen møter Klubben for 5.-7. klasse
 • 14.00 Biskopen med Kirkens SOS
 • 17.00 Biskopen møter Hillevåg og Hinna menighetskor
 • 18.00 Nærområdetur i Hillevåg med biskopen. Alle er velkomne!
 • 19.30 Konsert med Kjell Inge Torgersen. Alle er velkomne!

Onsdag 28. september:

 • 11.00 Biskopen møter Kvaleberg skole
 • 16.00 Hillevågsmiddag. Alle er velkomne!
 • 19.00 Biskopen møter ungdommenes Lederkurs

Torsdag 29. september:

 • 10.30 Biskopen møter barn og foreldre på Babysang
 • 11.00 Festgudstjeneste på Bergåstjern sykehjem
 • 15.30 Biskopen møter konfirmantene
 • 19.00 Biskopen møter Menighetsrådet

Bispevisitasen avsluttes med gudstjeneste og biskopens visitasforedrag søndag 02. oktober kl.11:00 i Hillevåg kirke.

Visitasforedraget er den sentrale tilbakemeldingen fra bispevisitasen. I tillegg hører det med til visitasen å konkretisere hva biskopen ønsker at menigheten skal arbeide videre med.

 

Vi gleder oss til bispevisitasen. Vi ser frem til dette som en inspirasjonskilde til videre vekst, få bli sett og få hjelp til å løfte blikket. Vi ønsker virkelig å fylle kirken til randen i alle sammenhenger.

Vi gleder oss over ungdomsarbeidet og kullene med konfirmanter. Det at arbeidet  videreføres og lederkurs er i gang for de unge er noe vi er stolte av. Vi ønsker virkelig å drive dette arbeidet blant de unge.

Samtidig gleder vi oss over en stabil eldre garde som virkelig står på. Vi er stolte av å ha så mange flotte «bærebjelker» i menigheten som er rause med både tid, gaver og forbønn.

Arbeidet med å rekruttere nye deltakere og ledere, og samtidig ta godt vare på dem som allerede er med i et viktig arbeid også i årene som kommer, utfordrer oss alle.

En spleising av generasjoner håper vi å få fram når det nye satsingsområdet Hillevågmiddag lanseres. Håpet her er at vi alle kan glede oss over at kirken og kirkebakken kan fylles av generasjonene som samles. «Å bygge menighet i en svært sammensatt befolkning» er en like stor utfordring nå som da vi fikk tilbakemelding på dette i forrige visitas. Vi trenger alle, og vi gir oss ikke.

Velkommen til bispevisitas – vi gleder oss!

Tilbake
Del