Søndagsskole


Velkommen til søndagsskole!

Barna begynner sammen med de voksne inne på gudstjenesten som begynner kl.1100. Etter en liten stund følges barna ut til søndagsskolen, ca kl.11.15. Foreldre kan bli med hvis ønskelig.

Vi bruker norsk søndagsskoleforbund sitt opplegg som heter Sprell Levende.

Søndagsskolen har som målsetning om å gi Jesus til barna.

Barna er det mest verdifulle vi har - derfor er vi opptatt av at de har det best mulig når de er på søndagsskolen. Jesus er opptatt av barnas beste. Han tok dem på fanget, velsignet dem og sa at Guds rike hører barna til. På søndagsskolen vil barna få møte Jesus gjennom bibelfortellinger, gjennom sang og musikk, gjennom felleskap og gjennom lek og aktivitet.

 

Ta en tur til søndagsskolen - her er det plass for alle!

Søndag 08. september

Søndag 15. september

Søndag 27. oktober

Søndag 10. november

Søndag 24. november

 

 

Tilbake
Del