Kast noen blikk på kunsten i kirken. Betraktninger, død er døden.


DØD ER DØDEN

Kunsten i kirken kan gi kunstneren mye, men tolkninger fra den som betrakter kunsten, kan også komme være sterke vitnesbyrd. Jeg har som tidligere skrevet, stor respekt for at vi kan tolke kunsten forskjellig.  Korset på alteret i Hillevåg kirke hadde jeg allerede tidlig en mening om: Et nakent kors viser at Jesus var stått opp og hullet med stråler gravert inn treet rundt, var symbolet på solens og oppstandelsens lys som overstrømmer alt som er dødt.

Inntil en ungdom i UK-fredag sa under andakten i kirken for et par år siden, «Ja, men Hugne, ser du ikke at det er et kulehull?»  Plutselig slo det ned i meg et vers fra «Påskemorgen, slukker sorgen» NoS nr. 196, v. 4:

«Bøtt er brøden, død er døden, død er døden som syndens sold.                                       Nå ligger graven, midt i gudshaven, midt i gudshaven i Jesu vold.                                         Bøtt er brøden, død er døden, død er døden som syndens sold.».

 

SYNDEN ER TILGITT.

Jettegryte er en glatt og ofte sylinderisk hull (en grop, fordypning) i fast fjell.  Jettegryter har oppstått ved at en breelv har satt stein og grus i turbulent bevegelse under isen. Bredde og dybde kan variere, men steinen som surrer og snurrer rundt årevis i vann, is og grus, kan bli ganske fullkomne runde!  Steinen var altså fullkommen- som mennesket en gang var, men ble ødelagt under «transporten».  Steinens to deler ble støypt i metall og plassert på sokkel bak alteret i Hillevåg kirke. Når presten står for alteret i sin store messehagel, skjules steinen helt, men når hun/han kneler på bønneskammelen under syndsbekjennelsen, avdekkes den sønderknuste steinen:

«Gud, vær meg nådig! Jeg har syndet mot deg og sviktet min neste – med tanker og ord, med det jeg har gjort og med det jeg har forsømt.  Tilgi meg min synd for Jesu Kristi skyld.  Skap i meg et rent hjerte, og gi meg kraft til nytt liv ved din hellige Ånd. «

Så reiser presten seg og steinen skjules.  Takk og lov!

Hugne Johan Sjo

Tilbake
Del