6-års bok


Søndag 22. mai er det familie og søndagsskolegudstjeneste med utdeling av 6 års bok til alle som fyller 6 år dette året, og hører til Hillevåg menighet. Sjekk ut for mer informasjon!

 

Hei, du som går i første klasse!

I Hillevåg kirke deler vi ut bok til 6-åringer, og det er din tur til å bli invitert!

Vi håper du har lyst til å komme fredag 20. mai kl 16.30-18.30 på en samling i kirken med de andre 6-åringene. På søndag 22. mai er det gudstjeneste, hvor du skal få boken din!

Litt mer info:

-Du må ha med en voksen på samlingen (forelder/foresatt/besteforelder/fadder).

-På samlingen på fredagen skal vi høre og leke noen fortellinger fra Bibelen, synge sammen og du skal få lage en ting som du får med hjem. Det blir og servering av pizza til alle kl. 16.30.

- Gudstjenesten er søndag 22.mai kl 11.00. Søsken, foreldre, besteforeldre og faddere er spesielt invitert til denne, og vi håper dere blir med og spiser kake etterpå!

Påmelding innen 16.mai til

hillevag.menighet.stavanger@kirken.no

Husk å skrive om det er allergier eller andre spesielle behov -vi ønsker å kunne tilrettelegge.

Kjenner dere noen som ikke har fått brevet, men som har lyst til å være med, er det bare å fortelle dem at de også kan melde seg på innen fristen! (gi dem gjerne kopi/bilde av brevet du har fått).

(Dette brevet sendes til alle barn født i 2016 som er bosatt i Hillevåg menighet, og som har trosopplæringsabonnement for Den norske kirke)

Velkommen!!

Med vennlig hilsen Kristine K. Eikrem, Astrid Almås Bø, Astri H. Fjermeros, Anne-Sofie G. Dybdahl og Hillevåg menighet.

Tilbake