Abonnement på trosopplæring


Du kan nå abonnere på trosopplæring til ditt barn

Alle barn som er døpt i den norske kirke, får tilsendt informasjon om mulighet for deltakelse i ulike trosopplæringstilbud. Dersom barnet ikke er døpt, er det likevel mulighet for å få de samme tilbudene. Foreldre/foresatte kan logge inn via id-porten på kirken.no/minside, og opprette et abonnement på trosopplæring. En vil da få tilbud om å delta/melde på barnet på ulike trosopplæringstiltak, og vurderer fra gang til gang om dette er aktuelt/passer, før en eventuelt melder på barnet.

Trykk her for å komme direkte til kirken.no/minside

(Barn som er døpt/medlemmer i den norske kirke, skal ikke melde seg på her. De får allerede tilsendt informasjon/invitasjoner.)

Tilbake
Del