BibelOrd og Sanger fra folk i Hillevåg


Her finner du en Skattekiste med bidrag fra folk i Hillevåg menighet som ble publisert AdventsOrd og NyttårsOrd i 2020/21. 

1.januar

En nyttårshilsen på årets første dag. I følge avisen Vårt Land 26.desember så er Jesaja 41,10 det mest leste bibelverset i 2020. Første setning er lik englenes hilsen til gjeterne på Betlehemsmarken, nemlig «Frykt ikke!». Vi lar denne Bibelskatten være en hilsen til deg som du kan ta frem hver dag i dette nye året. «Frykt ikke, for jeg er med deg, vær ikke redd, for jeg er din Gud! Jeg gjør deg sterk og hjelper deg og holder deg oppe med min rettferds høyre hånd.» Velsignet godt nytt år i 2021!

-------

31.desember

Det første NyttårsOrdet kommer på dette årets siste dag. Torhild Maldal har hentet frem teksten vi har i fedrelandssalmen «Gud signe vårt dyre fedreland». Hun ønsker å minne oss om vers 6: «Vil Gud ikkje vera bygningsmann, me fåfengt på huset byggja. Vil Gud ikkje verja by og land kan vaktmann oss ikkje tryggja. Så vakta oss Gud så me kan bu i heimen med fred og hyggja.» 2020 har virkelig vært et annerledes år. Har det påvirket vår takknemlighet og våre tanker om hvem som gir oss sann trygghet? Ønsker deg en god nyttårsaften!

--------

24.desember

Tusen takk til alle som har bidratt på AdventsOrd! Det har vært en glede å sende ut, og vi håper du har opplevd det inspirerende og oppmuntrende! Vi kommer også til å sende ut et NyttårsOrd på dette årets siste dag.

I dag på julaften så kommer det en hilsen fra Jakob Havnen. Han vil minne om engelens ord til gjeterne på Betlehemsmarken - her i gammel språkdrakt: «Frykt ikke! For se jeg forkynner dere en stor glede: Eder er i dag en Frelser født, det er Kristus, Herren, i Davids stad. Og dette skal dere ha til tegn: Dere skal finne et barn, svøpt, liggende i en krybbe.» (Luk 2, 10-12) Med denne hilsenen så ønsker vi deg en god og velsignet julefeiring!

--------

23.desember

I dag på lille julaften formidler vi en hilsen fra Solveig Strandenæs. Teksten er hentet fra Rom 11,33-36: «Å, dyp av rikdom og visdom og kunnskap hos Gud! Hvor uransakelige hans dommer er, hvor ufattelige Hans veier! Hvem kjente Herrens sinn, og hvem var hans rådgiver? Hvem ga ham noe først så han skulle få noe igjen? For fra ham og ved ham og til ham er alle ting. Ham være ære i all evighet! Amen.» Dette er ord det går an å bo og hvile i. Gud er alltid større!

------

22.desember

Heidi Andreassen tar i dag frem en tekst som har fulgt henne fra hun var ungdom og frem til i dag. Hun hadde dette verset på russekortet sitt i 1984. Budskapet er så godt å få i vår tid! Det er fra Jer 29,11: «For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren, fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp.»

-------

21.desember

I dag er det vår ungdomsarbeider Malin Berge Kyllingstad som har Ordet. Hun dykker ned i Salme 121,7 : «Herren skal bevare deg fra alt ondt. Han skal bevare ditt liv.» Et nytt AdventsOrd som holder for tid og evighet!

-------

20.desember

Denne siste søndagen i advent kommer en hilsen fra Hugne Sjo. Han tar frem en sterk tekst som har fulgt han i 45 år, nemlig Rom 8, 38-39: «For jeg er viss på at verken død eller liv, verken engler eller krefter, verken det som nå er eller det som kommer, eller noen makt, verken det som er i det høye eller i det dype, eller noen annen skapning (eller noen epidemi (Hugnes kommentar)) skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Jesus Kristus, vår Herre.» Fortsatt god og fredelig advent!

------

19.desember

Her kommer et nytt favorittord om Glede! Det er fra vår menighetspedagog, Solveig Høyland, som henter denne positive oppfordringen fra Fil 4,4. Det er verdt å merke seg at det sies to ganger for å understreke hvor viktig dette er i livet vårt! «Gled dere i Herren alltid! Igjen vil jeg si: Gled dere!»

------

18.desember

Dagens AdventsOrd er en hilsen fra Leif Audun Stapnes som skriver: Det finnes mange gode skriftsteder i Bibelen! Til trøst, til styrke, til hjelp, til støtte, til rettledning, ja, til alt som trengs i livet! Og til meg som kirketjener finnes det også et fint skriftsted! Salmene 100, vers 2: "Tjen Herren med glede"! 

------

17.desember

I dag får vi del i Lill Inger Furfjord sine Skatter. AdventsOrdet er hentet fra Salme 37, 4-5 + 7: «Ha din lyst og glede i Herren, så gir han deg alt ditt hjerte ber om! Legg din vei i Herrens hånd! Stol på ham, så griper han inn. Vær stille for Herren og vent på ham!» En hjertehilsen til deg i dag!

-------

16.desember

Et AdventsOrd for kvelden og natta fra Salme 4,9: «I fred vil jeg legge meg ned og sove. For du, Herre, bare du lar meg hvile trygt.» Med ønske om en god kveld videre og sov godt!

--------

15.desember

Dagens AdventsOrd er en oppfordring om og ikke bekymre seg. Ønsker du å prøve en annen mulighet? Det er Aslaug Thomassen som i dag deler fra Fil 4, 6-7: «Vær ikke bekymret for noe, men la i alle ting deres bønnemner komme fram for Gud i påkallelse og bønn med takk. Og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og deres tanker i Kristus Jesus.» Ønsker deg en god tirsdag videre!

---------

14.desember

Synnøve Enoksen deler i dag sitt favorittord fra Bibelen. Det er fra Klag 3, 22-23: «Herrens miskunn er ikke forbi, hans barmhjertighet tar ikke slutt. Den er ny hver morgen, stor er din trofasthet.» Et fantastisk vers å stå opp til hver dag!

---------

13.desember

På 3.søndag i advent sender vi en hilsen fra ei dame med et langt trosliv og mye livsvisdom. Dagens AdventsOrd kommer fra Aud Thorsen som vil minne oss om Salme 119,105: «Ditt ord er en lykt for min fot og et lys for min sti». Hver dag og hver natt gjennom hele livet så er det lys i denne lykten. Dette lyset kan endre enhver mørk situasjon og gi en ny retning du ikke visste om. Ønsker deg en riktig god søndag!

----------

12.desember

Dagens AdventsOrd deles av Elsa Kristiansen. Hun fikk et bibelord fra 1.Pet 1,3-4 i sin konfirmasjonsbibel, og dette har fulgt henne hele livet. Vi gjengir teksten her slik den ble skrevet inn i hennes bibel. Og utfra alt vi vet om disippelen Peter og hans nære vennskap med Jesus, så er dette en sterk tekst å lese: «Lovet være Gud og vår Herre Jesu Kristi Far, Han som etter sin rike miskunn har gjenfødt oss til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde, til en arv som er uforgjengelig, uten flekker og uvisnelig, som er oppbevart i Himmelen for dere». God adventslørdag!

----------

11.desember

I dag er det Reidun Stenseth som deler sin skatt med oss. Hun henter den fra 2.Kor 12,9: ”Min nåde er nok for deg, for krafta blir fullenda i veikskap.”  Dette ordet, nåde, rommer all Guds kjærleik og kraft. Ta med deg nåden i dag!

-----------

10.desember

Vi forstår ikke alltid vår livsvei, men noen ganger kan vi ha opplevelser som på en spesiell måte gir oss glimt av en større virkelighet rundt oss. I dag er det Stein Egil Knutsvik som deler sitt Bibelvers fra Salme 91,11: «For han skal gi englene sine befaling om å bevare deg på alle dine veier». Ønsker deg en god vandring videre i dag med Guds løfter!

------------

9.desember

Ett av Kisten Osnes sine fineste bibelvers er Jesu fredshilsen i Joh 14,27. Uansett hvilke utfordringer  vi befinner oss i, så er dette ordene Jesus fremfor alt vil si oss: «Fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere, ikke den fred som verden gir. La ikke hjertet bli grepet av angst og motløshet.» Denne fredshilsenen er til deg i dag!

--------------

8.desember

Mens Bodil Sørbø for noen dager siden satt og spilte adventssalmen «Kom, konge, kom i morgenglans», så la hun spesielt merke til vers 3. Dette verset har en spesiell tekst for vår tid på jorda akkurat nå. Så her kommer dagens sterke og aktuelle AdventsOrd: «Kom, konge, kom i morgenglans og gjør en ende bratt på jordens mørke, tenn den dag som aldri mer blir natt». Ønsker deg en god dag med forventning om Lyset som kommer!

---------------

7.desember

I dag åpner Torhild Maldal sin skattekiste og henter frem et ord fra 1.Joh 1,9: «Men dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss for all urett.» Tilgivelse og ny start er en dyrebar gave til deg i dag!

---------------

6.desember

Gunvor Osnes deler i dag sitt AdventsOrd med oss. Det stod i Vårt Land for noen år siden, og ble sagt av Tor Singsås, som den gang var biskop i Nidaros. Han sa: «Julenatt kom Jesus Kristus , Guds Sønn, som viste oss at «det hellige» er skjult i det alminnelige.» God søndag!

----------------

5.desember

Indre styrke er fokus i dag. Arnhild Kyle har et ord hun gjerne deler som har betydd mye for henne. Det er hentet fra 5.Mos 33,25: «Som dine dager er, skal din styrke være.» Nettopp fordi du ikke er alene, så er du sterkere enn du tror!

------------------

4.desember

Dagens AdventsOrd er en hilsen fra vår menighetsrådsleder Lars-Ingvald. Han vil gjerne dele Stavangerkameratenes versjon av julesangen «Himmel på jord» som utdyper hele Den norske kirkes visjon. Deler av refrenget er slik: «Himmel på jord. Ein nåde så stor. Eg e´kje aleina her eg bor». Det som skjedde for 2000 år siden bekrefter at ingen er alene, og i dag kan du gjøre en forskjell i en annens liv!

---------------------

3.desember

I dag er tema dyp kjærlighet. Den har rot i en annen dimensjon og varer både i nåværende og neste liv. Det er Valborg Kvæstad som deler en av sine favoritter fra profeten Jeremia 31,3: «Med evig kjærlighet har jeg elsket deg, derfor lar jeg min miskunn mot deg vare.»

Ønsker deg en fin dag i lys av denne erklæringen!

 

--------------------

2.desember

Et nytt herlig løfterikt AdventsOrd kommer fra Tulla Langseth. Det er hentet fra 5.Mos 31,8: «Herren selv skal gå foran deg. Han skal være med deg. Han svikter deg ikke og forlater deg ikke. Vær ikke redd og mist ikke motet!» Hva mer trenger du i livet ditt i dag? Med disse ordene om livsmot ønsker vi deg en fin dag!

 

-------------

1.desember

Dagens AdventsOrd er fra Ole Johan Strand, og det er hentet fra Rom 15,13: "Må håpets Gud fylle dere med all glede og fred i troen, så dere kan bli rike på håp ved Den hellige ånds kraft." Vi ønsker deg en god 1.des og dager fremover fylt av håp!

--------------

Har du lyst til å være med å dele en av dine favoritter? Send melding til Eldbjørg på tlf 48990570.

Tilbake
Del