Informasjon om aktiviteter


Den norske kirke i Stavanger tar smittevern på alvor!

 

Vi ønsker å ta vårt samfunnsansvar på alvor og på grunn av nye retningslinjer har vi satt i verk følgende tiltak for å hindre smittespredning:

 

Hillevåg menighet avlyser alle arrangement fra og med i dag, torsdag 12. mars, og foreløpig frem til påske.

 

Ang gudstjenester:

Gudstjenester avlyses etter anbefaling fra prost og kirkeverge.

De som har planlagt dåp vil bli kontaktet av presten.

  

Ved så mye avlysninger av aktiviteter er det mange i vår menighet som mister viktige treffpunkt i løpet av dagene.

Vi ønsker virkelig å oppmuntre dere alle til å ta godt vare på hverandre.

Ta en ekstra telefon til de som sitter alene, send noen flere tekstmeldinger og hold kontakten med hverandre. I tillegg er vi veldig glad om dere minner oss på dem som trenger en prat, et besøk eller en håndsrekning om det er noen som trenger hjelp til noe.

 

Vi oppfordrer hele menigheten til å be for situasjonen i landet vårt. Som menighet ønsker vi å være i fremste rekke når det gjelder å vise mennesker rundt oss oppmerksomhet og omsorg i en annerledes tid. Det er mange som får praktiske utfordringer når barnehager og skoler stenger. Både unge og eldre er engstelige.  Ta godt vare på hverandre!

 

Hillevåg menighet

Daglig leder

Solveig Myklatun

Tilbake