Oversikt over gudstjeneste og søndagsskole


Velkommen til gudstjenester i Hillevåg kirke!

26. mars kl. 11.00

Maria budskapsdag

Ungdomsgudstjeneste. Konfirmantene og ungdomslederne er med

Gudstjeneste v/Ellen Nordtun

Organist: Tore Bols

Søndagsskole.

Dåp. Nattverd.

Takkoffer til Kirkens nødhjelp. Kirkemiddag etter gudstjenesten

 

2. april kl. 11.00

Palmesøndag

v/Turid Mellemstrand Rabenorolahy

Organist: Tore Bols

Dåp. Nattverd.

Takkoffer til menighetens arbeid.

Kirkekaffe

 

6. april kl. 18.00

Skjærtorsdag

Kveldsgudstjeneste v/ Torbjørn Nedrebø

Organist: Tore Bols

Nattverd.

Takkoffer til menighetens arbeid. Kirkekaffe

7. april kl. 11.00

Langfredag

Gudstjeneste i Hinna kirke

 

9. april kl. 11.00

Påskedagsgudstjeneste

Gudstjeneste v/Ellen Nordtun

Organist: Tore Bols

Dåp. Nattverd.

Takkoffer til Kirkens SOS Rogaland. Kirkekaffe

 

16. april kl. 11.00

2. søndag i påsketiden

Sang- og musikkgudstjeneste

v/Ellen Nordtun

Organist: Tore Bols

Hillevåg og Hinna menighetskor deltar

Nattverd.

Takkoffer til menighetens arbeid. Kirkekaffe.

 

23. april kl. 11.00

3. søndag i påsketiden

Søndagsskolegudstjeneste

v/ Ellen Nordtun

Organist: Tore Bols

Kristine Kalleberg Eikrem deltar

Dåp. Nattverd

Takkoffer til Søndagsskolen Rogaland. Kirkekaffe.

Menighetens årsmøte etter gudstjenesten

 

30. april kl. 11.00

4. søndag i påsketiden

v/Lars Helge Myrseth

Organist: Tore Bols

Dåp. Nattverd.

Takkoffer til menighetens arbeid. Kirkekaffe


Sogneprest
Ellen Nordtun
51 84 04 00
90 68 62 87
Send e-post

Tilbake
Del