Palmesøndag


Palmesøndag, dagen da Jesus ble vinket velkommen med palmegreiner. Det lå forventinger i luften, århundrets forventninger.

Velkommen til å høre mer om dette i gudstjenesten kl. 11.00

 

24. mars kl. 11.00

Palmesøndag

Gudstjeneste v/ Live Lunde Gjedrem

Nattverd. Kirkekaffe.

 

28. mars kl. 18.00

Skjærtorsdag
Fellesgudstjeneste v/Live Lunde Gjedrem
Nattverd. Kirkekaffe.

29. mars kl. 11.00

Langfredag
Fellesgudstjeneste i Hinna kirke

 

31. mars kl. 11.00

1. påskedag

Påskedagsgudstjeneste v/ Live Lunde Gjedrem

Trompetist Mari Tyvand

Forsangere deltar

Dåp, nattverd og kirkekaffe.

 

07. april kl. 11.00

2. søndag i påsketiden

Festgudstjeneste v/ Live Lunde Gjedrem

Menighetskoret deltar

Dåp og festkirkekaffe.

 

14. april kl. 11.00

3. søndag i påsketiden

Gudstjeneste v/ vikar

Nattverd. Kirkekaffe.

 

21. april kl. 11.00

4. søndag i påsketiden

Gudstjeneste v/Live Lunde Gjedrem

Søndagsskole. Nattverd. Kirkekaffe.

 

28. april kl. 11.00

5. søndag i påsketiden

Gudstjeneste v/Live Lunde Gjedrem

Nattverd. Kirkekaffe.

 

04. mai kl. 11.00 og 13.00

Konfirmasjonsgudstjenester

Gudstjeneste v/Live Lunde Gjedrem

Solist

 

05. mai kl. 11.00

6. søndag i påsketiden

Konfirmasjonsgudstjeneste v/ Live Lunde Gjedrem

Solist

Kirkekaffe

 

12. mai kl. 11.00

Søndag før pinse

Gudstjeneste v/ Per Even T. Moldsvor

Nattverd. Kirkekaffe

 

19. mai kl.11

Pinsedag

Felles pinsedagsgudstjeneste v/Live Gjedrem, Sunde og Møyholm

Nattverd. Kirkekaffe.

 

 

Tilbake
Del