Enklere givertjeneste!


Blir du med som fast giver?

Bli fast giver!

Hillevåg menighet ønsker å være en tydelig aktør i lokalmiljøet .

Hillevåg menighet ønsker å skape trygge og gode miljø med engasjerende aktiviteter og gode fellesskap for barn, ungdom og voksne.

Hillevåg menighet ønsker at kirken skal være et naturlig sted å komme til både når livet er kjekt og når det er mer utfordrende.

Hillevåg menighet får noe offentlig støtte til sine aktiviteter knyttet til barn og unge, men må selv finansiere det meste av andre aktiviteter.

Om du kan tenke deg å gi en gave som et engangsbeløp eller inngå en avtale om fast givertjeneste så er alt kjærkomne inntekter til menigheten. Giver får skattefradrag for gaver fra og med 500 kroner og inntil kr 25 000 pr. år. Dersom du ønsker å opprette en giveravtale får menigheten forutsigbare inntekter, og du bestemmer selv både beløp og hvor ofte det overføres.

På den nye giverportalen kan du enkelt opprette og administrere givertjenesten din:

https://hillevag.xledger.me/

Daglig leder
Solveig Myklatun
51 84 04 00
90 02 74 26
Send e-post

Tilbake
Del