Alle rettigheter 2019 Hillevåg menighet

Velkommen til gudstjeneste


 

Velkommen til gudstjeneste i Hillevåg kirke søndag 12. mai kl. 11.00. Søndagsskole. Nattverd.

Prest er Ellen Nordtun. Tore Bols er organist. Kirkekaffe.

 

 

Kontakt:

 


Sogneprest
Ellen Nordtun
51 90 53 53
90 68 62 87
Send e-post

Kontakt:


Kantor
Tore Bols
51 90 53 56
Send e-post

Tilbake