Radiogudstjeneste fra Hillevåg kirke søndag 20. september


Velkommen til gudstjeneste!

NRK P1 og P1+ overfører gudstjenesten fra Hillevåg kirke søndag 20. september kl. 11.03

 

Velkommen til radiogudstjeneste i Hillevåg kirke 20. september kl. 11.00. Vi ber menigheten være på plass senest kl. 10.45.  

Prekentekst: Markus 7, 31-37.

Vi skal feire dåp.

Søndagskole.

Mari Tyvand, trompet.

Solosang ved Rannveig Skiri Mosbak.

Hillevåg og Hinna menighetskor deltar.

Prest er Ellen Nordtun og organist er Tore Bols.

Takkoffer til Kirkens SOS.

 

Vi gjør oppmerksom på følgende vedr. smittevern:

Det er åpent for inntil 200 deltakere. Kirken vil være åpen en halv time før gudstjenesten begynner. Det er en fordel om alle ikke kommer samtidig to minutt før gudstjenesten begynner!

Vi følger smittevernveilederen som er laget nasjonalt for gudstjenester og kirkelige handlinger og legger opp til en gradvis og kontrollert åpning av gudstjenestelivet. Vi følger disse fire hovedprinsippene:

  1. Syke personer kan ikke delta eller være til stede.
  2. Gode rutiner for håndhygiene og renhold.
  3. God avstand og minst mulig kontakt mellom personer. Vi følger regelen om 1 meters avstand. De som bor i samme husstand kan være nærmere hverandre.
  4. Minst mulig felles bruk og berøring av inventar og utstyr.

Vi er pålagt av myndighetene å registrere deltakerne. Dette vil bli gjort ved at de som kommer skriver navn og telefonnummer på en liste ved inngangen. Listen vil bli makulert etter 10 dager og ikke bli brukt til annet enn eventuell smittesporing. 

Det er mulighet for å gi takkoffer enten ved bruk av Vipps, bankterminal eller i offerskål ved utgangen. 

Velkommen!

Kontakt:

 


Sogneprest
Ellen Nordtun
51 90 53 53
90 68 62 87
Send e-post

Kontakt:


Kantor
Tore Bols
51 90 53 56
Send e-post

Tilbake