Aktiv Hverdagsvenn


Kan du tenke deg å være en Aktiv Hverdagsvenn for et medmenneske som har behov for å opprettholde hverdagslige aktiviteter og ønsker å være fysisk aktiv sammen med andre?

Hverdagsmestring og fysisk aktivitet er viktig, men det kan komme perioder i livet der vi trenger noen som kan oppmuntre oss til å holde hverdagsaktivitetene og funksjonsnivået oppe. Det kan skje i etterkant av en operasjon eller en sykdomsperiode som har gitt et fall i funksjonsevnen. En Aktiv Hverdagsvenn kommer inn i bildet etter at tilbudet om hverdagsrehabilitering er avsluttet. Stikkord er trening og aktivitet.

Aktiv Hverdagsvenn er en frivillig ordning der to personer møtes jevnlig for å opprettholde daglige og sosiale aktiviteter. Det kan også handle om å trygge og veilede personen til å klare praktiske ting, gå tur til butikken, oppfølging av et enkelt treningsprogram eller annet som dere blir enig om a gjøre sammen.

Vi vet at det finnes mange frivillige som leter etter en meningsfull oppgave å gå inn i. Dette er en slik oppgave! Dette er et tilbud som Stavanger kommune har tatt initiativet til, og som diakonene i Den norske kirke i Stavanger skal få i gang. Kanskje er dette noe som kunne passe for nettopp deg?

 

Ta kontakt med diakonen på Mail: ek866@kirken.no eller tlf 48990570. 

 

Diakon
Eldbjørg Kordal
51 84 04 00
48 99 05 70
Send e-post

 

Tilbake
Del