Menighetens årsmøte avlyses.


 

Årsmøtet avlyses.

Vi vil etter hvert komme tilbake med informasjon om ny dato.

Tilbake