Lederkurs for 1.vgs og oppover


Bli med som leder for ungdom i Hillevåg kirke! 

Går du i 1.vgs eller oppover og har lyst til å være med som leder for barn og ungdommer? Vil du gjøre en tjeneste for Hillevåg kirke gjennom å veilede og utruste unge? Da passer dette kurset for deg!

Gjennom Z får du blant annet:

- Være med som leder i ungdoms- og barnearbeidet i Hillevåg

- Være leder på konfirmantleir

- Innholdsrik undervisning som du får bruk for i tjeneste for Hillevåg kirke, og videre i livet

- Være med på ledertur

- Bli sterkere i tro, og i deg selv som person

Vi møtes en onsdagskveld i måneden, der vi spiser, lærer og praktiserer tro sammen! 

Årlig kursavgift: 500 kr

Ta kontakt hvis du vil være med!

Kontakt:


Sogneprest
Ellen Nordtun
51 84 04 00
90 68 62 87
Send e-post

Tilbake
Del