Gi en real pinsegave


Økonomisk pinsegave til Hillevåg menighet... Blir du med?

 

Pinsegave og givertjeneste

Kjære alle sammen!

Som dere alle vet, rammer korona-viruset oss ikke bare helsemessig, men også økonomisk. Vi – fire ledere i Hillevåg sokn – skriver til alle dere som er glad i menigheten vår. Vi vil legge inn over dere at vi nå må løfte sammen for å klare oss over kneika som ligger foran oss.

I 2019 gikk Hillevåg sokn dessverre med 119.000 kroner i underskudd. Det er mange år siden forrige underskudd og menighetsrådet har satt i verk tiltak for å styrke økonomien gjennom 2020. Men korona-viruset rammer hardt både på arbeid med tiltakene, treffpunktene i kirken, gudstjenester, offer og gaver. Hvordan vi får gjennomført store samlinger i høst er også foreløpig høyst usikkert.

 

Hvordan kan menighetens tilbud bli svekket hvis inntektene blir borte?

Hillevåg sokn har arbeidsgiveransvar og lønnsforpliktelser for 125% av to stillinger.

Hvert år søker vi kommunen om driftstilskudd til barne- og ungdomsarbeidet og tilskudd til administrativ stilling i tilknytning til det samme arbeidet.

Her har kommunen varslet at det vil komme innstramninger. Det kan i verste fall bety bortfall av inntekter opp mot 70.000,-

Da må vi finne andre inntektskilder.

Under normale omstendigheter drives blant annet trosopplæringstiltak, klubber for barn og unge, ledertrening og lederkurs, og brobygging for konfirmantene slik at de finner sin plass i arbeidet og menigheten. Det er veldig viktig at vi fortsatt kan drive dette viktige og fremtidsrettede arbeidet.

 

Så derfor – hvordan skal vi klare å skaffe resten selv?

 

Gi en real pinsegave!

I fjor kom det inn, i den perioden vi er i nå, 57.000 kroner i takkoffer til menighetsarbeidet. Og nå som mange gudstjenester er avlyst er dette offeret gått ned til 27.000,- i år.

 

Vi vil på det sterkeste oppfordre deg til å gi en real pinsegave til Hillevåg sokn. Vi anbefaler også varmt gaver til menighetens misjonsprosjekt i Carlisle.

Det enkelt er å benytte Vipps nr 134 626.

Eller du kan sette inn penger på menighetens konto 3230 211 2893. Det er fint om du skriver en liten melding om hva gaven din skal gå til.

 

Takk for det du gir!

 

Givertjeneste

Vi er klar over at det kan virke provoserende for noen at vi ber om penger til menigheten i en tid da mange blir oppsagt eller permittert på grunn av koronakrisen. Men det er vårt ansvar å sørge for at menigheten har en trygg økonomi. Bare da kan våre ansatte fortsette å gjøre et viktig arbeid for barn og unge i Hillevåg sokn, en innsats vi vet at dere setter pris på.

Givertjenesten til menigheten var i 2019 på 147.155,- Og i tillegg til dette ble det gitt gaver på 32.131,-  Mye av dette kan brukes på lønn. Spørsmålet nå er hvordan kan vi øke dette beløpet.

Mange av dere er allerede trofaste givere til Hillevåg menighets arbeid. Noen har tegnet seg til å gi faste beløp øremerket menighetsarbeidet, som betyr lønn til de nevnte stillingsbrøkene. Andre har tegnet seg til å støtte barne- og ungdomsarbeidet generelt.

Er det mulig for deg å øke ditt faste beløp? Eller vil du bli fast giver i 2020?

Ta kontakt med Solveig på epost sm877@kirken.no så hjelper hun deg videre.

 

 

Tilbake