Sorggruppe


Tilbud til etterlatte

 

SORGGRUPPER FOR VOKSNE

I Stavanger bispedømme har vi tilbud om ulike typer støttegrupper ved sorg.

* Ved tap av ektefelle/samboer

* Ved tap av foreldre/søsken

* Ved tap av barn, ungdom eller voksne barn

* Ved tap som skyldes selvmord, eller rusproblematikk i nær familie.

SORGGRUPPER FOR BARN/UNGDOM

I Stavanger er det egne støttegrupper for barn og unge som har mistet foreldre eller søsken. Ta kontakt med diakon eller med Helsestasjonen og skolehelsetjenesten: 51508098 eller på e-post: adm.helsestasjon@stavanger.kommune.no

 

HENVENDELSE

Dersom du ønsker å bli med i en støttegruppe for mennesker i sorg, kan du henvende deg til:

Koordinatorene i Stavanger:

Torill Signe Ødegård Marthinsen, tlf: 93 64 99 34, epost: tm858@kirken.no

Solveig Braut Tjelle, tlf: 91 15 10 70, epost: st268@kirken.no

 

Dersom du ønsker en samtale, kan du henvende deg til:

Kontakt:


Diakon
Eldbjørg Kordal
51 90 53 55
48 99 05 70
Send e-post

 


Sogneprest
Ellen Nordtun
51 90 53 53
90 68 62 87
Send e-post

Tilbake
Del