Sorggruppe


Tilbud til etterlatte

SORGGRUPPER FOR VOKSNE

I Stavanger bispedømme har vi tilbud om ulike typer støttegrupper ved sorg.

* Ved tap av ektefelle/samboer

* Ved tap av foreldre/søsken

* Ved tap av barn, ungdom eller voksne barn

* Ved tap som skyldes selvmord, eller rusproblematikk i nær familie.

SORGGRUPPER FOR BARN/UNGDOM

I Stavanger er det egne støttegrupper for barn og unge som har mistet foreldre eller søsken. Ta kontakt med diakon eller med Helsestasjonen og skolehelsetjenesten: 51508098 eller på e-post: adm.helsestasjon@stavanger.kommune.no

HENVENDELSE

Dersom du ønsker en samtale og/eller bli med i en støttegruppe for mennesker i sorg, kan du henvende deg til:

Hillevåg menighet tlf 48 99 05 70

Koordinator i Stavanger Brit Reidun M. Tryvand, tlf: 51 91 71 45, epost: bt836@kirken.no

 

Kontakt:


Diakon
Eldbjørg Kordal
51 90 53 55
48 99 05 70
Send e-post

 


Sogneprest
Ellen Nordtun
51 90 53 53
90 68 62 87
Send e-post

Tilbake
Del