Menighetsråd


Her finner du informasjon om menighetsrådet

Menighetsrådet er et folkevalgt organ.

Det er valg av menighetsråd hvert 4. år og dette skjer samme dag som kommunevalget.
Menighetsrådet er det øverste organet i den lokale kirke og har en viktig funksjon som ledelse i menigheten. Hvor går veien videre, hvilke fokusområder skal vi vektlegge, hvilke ressurser har vi og hvordan skal vi bruke dem er viktige spørsmål i dette arbeidet. 

Menighetsrådets oppgave er å drive menigheten på best mulig måte: ved å legge forholdene til rette for et godt menighetsarbeid innenfor rammene av soknets behov og tilgjengelige ressurser. Arbeidet reguleres av ulike lover og vedtekter fastsatt av storting, departement og kirkemøtet.
Ut fra disse rammene legger Hillevåg menighetsråd planer for lengre og kortere perioder.
Dette betyr at sittende menighetsråd har stor innflytelse på hva som skjer i menigheten! 
 

Menighetsrådet i Hillevåg menighet
Menighetsrådets medlemmer 2023 - 2027.

Menigheten ledes av menighetsrådet (MR) og stab.
Menighetsrådet har 8 faste medlemmer og 5 varamedlemmer.
Sokneprest er og medlem av rådet og daglig leder er rådets sekretær.

Leder: 

Kirsten Klungtveit (kh.klungtveit@lyse.net)

Nestleder:

Anne Synnøve Evja Eikill (ase.eikill@gmail.com)


Medlem:                  

Astri Fjermeros

Anna Koltveit

Reidun Stenseth

Leif Enoksen

Arne S. Mossige                        

Guro Waldeland Takvam     

Ellen Nordtun          

Varamedlemmer:

Torstein Wallace

Aksel T. Onarheim

Lars-Ingvald Klovning

 

Kontakt: 

Daglig leder
Solveig Myklatun
51 84 04 00
90 02 74 26
Send e-post

Tilbake
Del