Søndagsskole


Hei folkens, det er søndagsskole 22. mai kl. 11.00

Søndagsskolen er for barn i alle aldre.

Alle begynner i gudstjenesten, og følger ledere og voksne ut ca. kl. 11:15)

Datoer for våren 2022 er:

Søndag 22.05

Vi bruker norsk søndagsskoleforbund sitt opplegg som heter Sprell Levende, Søndagskolens visjon er Jesus til barna. Vi vil at barna skal lære Jesus å kjenne som frelser og venn.

Søndagsskolen gir rom for undring over livet og troen. Det er et trygt og godt sted å være for barna. Der kan barn få oppleve at de er verdifulle, og skapt i Guds bilde.

Barna er det mest verdifulle vi har - derfor sørger vi for at de har det best mulig. Vi bestreber å møte barna i all deres forskjellighet og å lære gjennom alle sanser og intelligenser.

 

 

 

Tilbake
Del