Søndagsskole


Velkommen til søndagsskole!

 

Søndagsskolen


"La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører slike som dem." Mark. 10,14

 

"Og den som tar imot et slikt lite barn i mitt navn, tar imot meg." Matteus 18,5

 

12. januar, gruppe for de minste. V/ Kristine Kalleberg Eikrem.

26. januar, gruppe for de minste og de store. V/ Kristine Kalleberg Eikrem og Synnøve Enoksen.

16. februar, gruppe for de minste. V/ Kristine Kalleberg Eikrem.

22. mars, gruppe for de minste. V/ Kristine Kalleberg Eikrem.

26. april, gruppe for de minste og de store. V/ Kristine Kalleberg Eikrem og Synnøve Enoksen.

 

Søndagsskolen er for barn i alle aldre, barna er delt i 2 grupper:

Alle begynner i gudstjenesten, og følger ledere og voksne ut ca. kl. 11:15)

 

Vi bruker norsk søndagsskoleforbund sitt opplegg som heter Sprell Levende, Søndagskolens visjon er Jesus til barna. Vi vil at barna skal lære Jesus å kjenne som frelser og venn.

Søndagsskolen gir rom for undring over livet og troen. Det er et trygt og godt sted å være for barna. Der kan barn få oppleve at de er verdifulle, og skapt i Guds bilde.

Barna er det mest verdifulle vi har - derfor sørger vi for at de har det best mulig. Vi bestreber å møte barna i all deres forskjellighet og å lære gjennom alle sanser og intelligenser.

Kontakt:


Daglig leder
Solveig Myklatun
51 90 53 52
90 02 74 26
Send e-post

Tilbake