Misjonsprosjekt Carlisle, England


Hillevåg menighet jobber sammen med NMS om å være med på et viktig samarbeid med den Anglikanske kirken i Carlisle i Nord England.

DETTE SKJER: Arbeid blant ungdom og familier i Carlisle, Barrow-in-Furness og Penrith

UNGDOMSMENIGHETER: Færre og færre ungdommer går i kirken i England. Derfor satser de nå på nye ungdomsmenigheter, der unge er med å bestemme innhold, økonomi og styringsrett. Både NMS og NMS U samarbeider med Church of England i dette prosjektet.

NETTVERKSKIRKER: I Carlisle fokuserer vi på å etablere og utvikle nettverkskirker for ungdom. Ett av målene er å bringe ungdomsgrupper fra ulike menigheter og universitet sammen til månedlige samlinger. Bispedømmet har som mål å få inn team av ettåringer i alle de 11 prostiene.

UNGDOMSSENTER: I Penrith er vi med på å etablere et kristent ungdomsarbeid med base i et bygg midt i sentrum. I første etasje er det en kafé mens andre etasje har møterom og ungdomslokale. Gjennom utadrettet virksomhet bygges relasjoner og det gir muligheter til å dele troen.

BARNEFAMILIER: I Carlisle er det startet en alternativ gudstjenesteform kalt "Messy Church". Formålet er å nå ut til barnefamilier som ikke føler de passer inn i den tradisjonelle søndagsgudstjenesten. Det er et lavterskeltilbud med enkelt format i kirken St. Lukes, som på grunn av dette opplever god kontakt med nærmiljøet.

BARNE- OG UNGDOMSARBEID: I Barrow-in-Furness er barne- og ungdomsarbeidet Pulse godt i gang. Gjennom sang, dans, drama og cellegrupper møtes ungdom og blir kjent med evangeliet.

 

Tilbake
Del