Babysang


Velkommen til babysang for Hillevåg og Bekkefaret kirke!

 

Velkommen til babysang hver torsdag kl. 11:30 i Hillevåg kirke!

Vi bruker en blanding av kristne barnesanger, sangleker og tradisjonelle sanger. Vi deler vanligvis i to grupper (ca 0-7 mnd og ca 8-14 mnd). Sangstunden varer i ca. 30 min. De som ønsker spiser lunsj sammen etterpå, så ta gjerne med niste. Vi stiller med kaffe og te

Kr. 20,- per gang. Ingen påmelding.

Vi har gode erfaringer med å samarbeide med Bekkefaret kirke, så våren 2019 er vi i Hillevåg kirke, og høsten 2019 i Bekkefaret kirke.

 

Kontakt:


Menighetspedagog
Solveig Høyland
99 64 32 24
Send e-post

 

Barne- og familieprest i Bekkefaret

Toralf Veum Ladstein

Tlf: 971 95 094

 

Tilbake