Babysang


Pga smittesituasjonen i samfunnet, samt nasjonale og lokale retningslinjer og restriksjoner, vil det en periode ikke være babysang. Som det ser ut nå, vil kommunen gjøre en ny vurdering av situasjonen og hvilke tiltak det er behov for videre, i begynnelsen av desember. Vi vil komme tilbake med ny informasjon om når det blir babysang, ut fra hvilke føringer som gis da.

 

Velkommen til babysang for Hillevåg og Bekkefaret menigheter!

Torsdager kl 11.30 i Bekkefaret kirke

Vi bruker en blanding av kristne barnesanger, sangleker og tradisjonelle sanger. Vi deler vanligvis i to grupper (ca 0-7 mnd og ca 8-14 mnd). Sangstunden varer i ca. 30 min. De som ønsker spiser lunsj sammen etterpå, så ta gjerne med niste. Vi stiller med kaffe og te

Kr. 20,- per gang. Ingen påmelding.

Høstsemesteret 2020 (fram til 10.desember) er vi i Bekkefaret kirke. Våren 2021 (fra 21.januar) vil vi være i Hillevåg kirke. 

 

Kontakt:


Menighetspedagog
Solveig Høyland
99 64 32 24
Send e-post

 

Barne- og familieprest i Bekkefaret

Toralf Veum Ladstein

Tlf: 971 95 094

 

Tilbake