Velkommen til gudstjeneste 22. september


 

Vel møtt til familiegudstjeneste og høsttakkefest i Hillevåg kirke søndag 22. september kl. 11.00.

Deltakere fra trosopplæringstiltaket "Verden rundt" blir med.

Vi skal ta avskjed med diakon Oddbjørg Byberg Aadnøy.

Deltakerne fra «Pilgrim for en helg» blir også med oss.  

Ellen Nordtun er prest og Tore Bols er organist.  Offer til menighetens arbeid.

Kirkekaffe.

Kontakt:

 


Sogneprest
Ellen Nordtun
51 90 53 53
90 68 62 87
Send e-post

Kontakt:


Kantor
Tore Bols
51 90 53 56
Send e-post

Tilbake