Alle rettigheter 2019 Hillevåg menighet

Påsken i Hillevåg kirke!


Her er oversikten over påskens gudstjenester.

 

Palmesøndag 14. april kl. 11.00 er det gudstjeneste i Hillevåg kirke. Prest er Ole Johnny Møyholm og organist er Arne Hadland. Nattverd.

Skjærtorsdag 18. april kl. 18.00 er det gudstjeneste i Hillevåg kirke. Prest er Arne Berge og organist er Tore Bols. Nattverd. Kveldsmat etter gudstjenesten.

Langfredag 19. april kl. 11.00 er det fellesgudstjeneste i Hinna kirke.

1. påskedag 21. april kl. 11.00 er det høytidsgudstjeneste i Hillevåg kirke. Prest er Ellen Nordtun og organist er Tore Bols. Mari Tyvand spiller trompet. Dåp og nattverd.

 

 

Kontakt:

 


Sogneprest
Ellen Nordtun
51 90 53 53
90 68 62 87
Send e-post

Kontakt:


Kantor
Tore Bols
51 90 53 56
Send e-post

Tilbake