Alle rettigheter 2019 Hillevåg menighet

Kirkevalget 2019


Kandidatliste, og nå åpnes det for supplerende nominasjon.

 

Foto: Kirkerådet

Kirkevalget

8.–9. sep. 2019

Har du forslag til kandidater til menighetsrådsvalget?

Det er åpent for supplerende nominasjon av kandidater til menighetsrådsvalget.

Vi har klar 6 kandidater og vi skulle gjerne hatt minst 13. Det mangler ennå 7 kandidater for at vi skal ha det nødvendige antall kandidater til valget (8+5 vara).

Det betyr at det er åpnet for supplerende nominasjon.

Frem til 5. juni kan vi ta imot flere forslag til kandidater, de må spørres og forslaget må signeres av 5 stemmeberettigede personer (15 år+) se vedlagte skjema.

Kandidatene kommer på stemmeseddelen om valgstyret godkjenner dem, det vil si at valgbarheten blir kontrollert og funnet i orden.

Alle godkjente forslag kommer med på den endelige listen. Det skal fremgå av listen at kandidatene som har kommet med ved supplerende nominasjon ikke er med i nominasjonskomiteens prioritering av listen.

Det er flott om vi får på plass min. 7 kandidater til.  Da unngår vi at noen blir valgt som ikke er spurt på forhånd, men som noen bare har ført på stemmeseddelen. Tenk gjennom om du kan tenke deg å være med, eller om det er noen du kan spørre.

Nominasjonskomiteens liste på kandidater til menighetsrådsvalget:

  1. Lars-Ingvald Klovning
  2. Anna Koltveit
  3. Ole Johan Strand
  4. Gunnhild Marie Hagen
  5. Kirsten Olene Håkull Klungtveit
  6. Guro Waldeland Takvam

 

Skjema til supplerende nominasjon finner du her, og i våpenhuset i kirken.

 

 

 

Tilbake